Elfogadta a kormány a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását és megismertetését célzó Rómer Flóris Tervet – olvasható a Magyar Közlöny pénteki számában.

MTI

“A kormány egyetértve azzal, hogy a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség védelme, megismerésének, megóvásának és megismertetésének elősegítése kiemelt feladat, az Országgyűlés döntésére tekintettel, mely 2016-tól 200 millió forinttal támogatja a határon túli műemlék-felújítási programot, elfogadja a Rómer Flóris Tervet” – fogalmaznak a határozatban, amely szerint a nemzetgazdasági miniszternek a terv megvalósítására 2018-ig évente beépülő jelleggel 200 millió forint támogatást kell biztosítania a kulturális örökség védelméért felelős tárca költségvetésében határon túli épített örökség megóvása jogcímen.

A kormányhatározat felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy 2016-tól minden év február 28-ig a miniszterelnök általános helyettesével egyetértésben állítsa össze a Rómer Flóris Terv éves feladat- és költségtervét; valamint hogy a lebonyolításra, a szakmai minőségbiztosítási és egyéb feladatok ellátására évente beépülő jelleggel biztosítson 20 millió forintot a Teleki László Alapítvány számára a terv rendelkezésére álló forrásból.

A Rómer Flóris Terv megvalósításának elősegítésére, a pályázati forrásokról történő célszerű és megalapozott döntéshozatal érdekében bíráló bizottságot kell létrehozni, amelynek elnöke a miniszterelnökség kulturális örökségvédelméért felelős helyettes államtitkára.

A bizottság további tagjait a miniszterelnök általános helyettese, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter, a Teleki László Alapítvány elnöke és a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ elnöke delegálja. A bizottság – amelynek tagjai nem részesülnek díjazásban – végzi el a Rómer Flóris Terv keretében beérkező kérelmek, kezdeményezések szakmai bírálatát és javaslatot tesz a források felosztására.