Mert szemben ülsz velem címmel nyílik kiállítás szeptember 1-jén az Országos Széchényi Könyvtárban, amely a 110 éve született Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra életébe enged betekintést.

MTI

A könyvtár törzsanyagából és kézirattárából származó eredeti anyagok mellett a családi hagyatékból és a Gyógypedagógia Főiskolától kapott, eddig nem publikált dokumentumokkal színesített kiállítás bemutatja a húsz éve elhunyt pszichológusnő önzetlen személyiségét, szakmai- és magánéletében egyaránt tetten érhető szenvedélyes segíteni akarását.

A kiállításon József Attila Kozmutza Flórához írt utolsó szerelmes versei mellett többek között megtekinthető Illyés Gyula feleségéhez írt, a kiállítás címét inspiráló műve, egy hozzá írt érzelmes levél is. A költő naplójából pedig kiderül, hogy Illyés Gyula miért nem foglalhatta versbe felesége nevét, illetve arra is fény derül, hogy a több mint négy évtizedes házasságuk alatt tett-e mégis kivételt.

A tárlaton központi helyet kap Illyés Gyula Könnyező című versének eredeti kézirata, amely a költő utolsó találkozását örökíti meg József Attilával a Siesta szanatóriumban. Emellett eredeti fényképeket lehet majd látni József Attiláról, továbbá a vele kapcsolatos tároló fölötti részt Dombyné Szántó Melánia képzőművész Flóra-versek által ihletett alkotásainak másolata díszíti. Kozmutza Flóra volt a Gyógypedagógiai Főiskola első női oktatója, 1973-tól igazgatója volt, valamint a Damjanich utcai új épület komplexum alapítója. Szakmai tevékenységéről éppúgy számot ad a kiállítás, mint Illyés Gyula mellett végzett irodalmi munkásságáról.

A kiállítás az Országos Széchényi Könyvtár anyagára támaszkodva kiemeli Illyés Gyuláné Molnár Ferenc lányával, Sárközi György özvegyével, az újraindult Válasz folyóiratot tördelő és kiadó Sárközi Mártával folytatott levelezését. Illyés Gyuláné férje halála után a hagyaték gondozásával foglalkozott, ebben az időben megjelentett könyvek is helyet kapnak a megtekinthető anyagban.

Illyés Gyuláné a magyar gyógypedagógiai pszichológia megalapozójaként a gyakorlati munka mellett rendszeresen kutatott és publikált, jelentősebb írásai szintén bemutatásra kerülnek a kiállításon. Munkássága alatt sokat tett a fogyatékosság korai felismeréséért, felszólalt a fogyatékkal élők elfogadásáért. A tárlat a könyvtár hetedik szintjén, a katalógustérben tekinthető meg.