Ahogy sok más szektorba, úgy a hazai divat és design világánál is a pandémia hatására teljesen újrarajzolódni látszik a jövő. A hazai és nemzetközi vásárok, kiállítások és bemutatók szünetelésével az iparági szereplők számtalan értékesítési lehetőségtől estek el, de a legnagyobb problémát az export totális visszaesése jelenti, amely eddig nemcsak lehetőséget jelentett a szektor számára, hanem a túlélés nélkülözhetetlen eleme is egyben. Bata- Jakab Zsófiát, a Magyar Divat és Design Ügynökség vezérigazgatóját kérdeztük arról, hogy hogyan tudják majd talpra állítani a hazai divat és design világát, amely az utóbbi években nagy szárnyalásba kezdett. Szó esik arról is, hogy a külföldi kereskedés csökkenése után hogyan kívánják rábírni a hazai vásárlókat arra, hogy magyar terméket válasszanak.  

C.N.- 061.HU

A koronavírus járvány kitörése előtt milyen évre készült a magyar divat és design szakma, például milyen nagy események maradnak el, és ez miért probléma? 
Más szektorokhoz hasonlóan a magyar divat-és designipar terveit is teljesen átírta a koronavírus-világjárvány: a vírus miatt bevezetett korlátozó intézkedések ellehetetlenítették azokat a rendezvényeket, amelyeknek jelentős szerepük volt a potenciális megrendelők elérésében. A hazai és nemzetközi vásárok, kiállítások és bemutatók szünetelésével az iparági szereplők számtalan értékesítési lehetőségtől estek el. A világjárvány ily módon útját állja a külföldi terjeszkedésnek is, hiszen csak nem teljesen megszűntek azok a fórumok, ahol a hazai divat-és designipar szereplői egykor bemutathatták termékeiket a külföldi buyerek, szakértők, valamint a divat-és design termékekre fogékony fogyasztók számára. Ez pedig különösen nagy problémát jelent az ágazatra nézve annak export-orientáltsága miatt. Mindez a magyar divat-és designiparban is jelentősen érezteti a hatását.

A vírushelyzetre való tekintettel több rendezvényünket is elhalasztottuk – köztük a Budapest Central European Fashion Week-et, a Fashion Flash-t és a design Dialog-ot is. A hazai tervezők különösen nagy veszteségként élték meg a tavaszi Budapest Central European Fashion Week elmaradását, amely a magyar tervezők munkái mellett a régiós tehetségek kollekcióit vonultatta volna fel, hiszen erre a hazai rendezvényünkre a korábbi években számtalan elismert nemzetközi buyert, szakembert és újságírót hívtunk meg, akik erős nemzetközi láthatóságot biztosítottak a márkák számára. Ez alapján kijelenthető, hogy az értékesítésösztönző események mellett, a tudásmegosztást szolgáló rendezvényeket is kedvezőtlenül érintette a járvány.

A digitalizációnak köszönhetően némileg áthidalhatóak a vírus okozta nehézségek és erre egyre több hazai és nemzetközi példát lehet már látni – többek között a Magyar Divat & Design Ügynökség működésében is érezhető ez a fajta alkalmazkodás. Mentorprogramjainkat például divat és design területén is online folytattuk, hogy a járvány se állja akadályát a hazai márkák fejlődésének, sőt új formátumban tettünk eleget az ismeretátadással kapcsolatos feladatainknak, hiszen elindítottuk a New View videó- és podcast sorozatunkat, amelyben hazai szakemberek dolgoznak adnak tanácsokat a vírushelyzet divat- és designiparra gyakorolt hatásaival kapcsolatban. 

Összességében hogyan lehetne összefoglalni azt, hogy hogyan érintette az önök által képviselt ágazatokat a koronavírus járvány? 
A divat-és designipart már csak adottságai miatt is különösen negatívan érintette a világjárvány, amelyre rávilágított az MDDÜ által elvégzett kutatás is, amelyet közel négyszáz iparági szereplő töltött ki. A szektort magasszintű export orientáltság jellemzi, a szereplők erősen függnek a külföldi megrendelésektől a hazai piac szűkössége miatt, amelyre rámutatott a felmérésünk is. Az export, tehát nemcsak lehetőséget jelent a szektor számára, hanem a túlélés nélkülözhetetlen eleme is egyben. 

Az exportból származó bevételek kiesése mellett, az iparág képviselői drasztikus mértékű keresletcsökkenést tapasztaltak, amelynek hátterében a személyes értékesítés megszűnése állt. A hazai divat-és designipari cégek működésének nélkülözhetetlen részét képezte a személyes értékesítés – ám a vírushelyzet miatt a saját bolthellyel rendelkezők bezártak, valamint a rendezvényeken való értékesítés is kivitelezhetetlenné vált. Ennek eredményeképpen 60 százalék alá csökkent a kérdőívünkben megkérdezett vállalatok kapacitáskihasználtsága, a kitöltők harmada legfeljebb 20 százalékos kapacitáson üzemel. 

A bevételek csökkenésével párhuzamosan azonban nem csökkentek a vállalkozások kiadásai az adóterhek és a bérköltségek kifizetésének szükségessége miatt, így sokaknál likviditási problémák jelentkeztek: A felmérésben megkérdezettek háromnegyede azt nyilatkozta, hogy legfeljebb 2 hónapig tudja pénzügyi kötelezettségeit teljesíteni. Sokan a munkaidő rövidítésével próbálják optimalizálni kiadásaikat, amely jelentős hatást gyakorolt a szektor foglalkoztatottságára nézve: közel felére csökkent a teljes állásban foglalkoztatottak száma. 

Milyen akciók szerveződtek a pandémia miatt az ügynökségnél, amely a hazai tervezőket segíti?
A Magyar Divat & Design Ügynökség már a vészhelyzet kihirdetését követően megkezdte válságkezelő lépéseit a rendelkezésére álló erőforrások használatával. A korábban már említett kérdőívvel tettük láthatóvá és mérhetővé a világjárvány divat-és designiparra gyakorolt hatásait, valamint folyamatos egyeztetéseket folytattunk az iparági szereplőkkel. A kérdőív kiértékelésére, valamint a válságkezelő intézkedések megtervezésére, munkacsoportokat állítottunk fel, akik az iparági szereplők visszajelzéseit alapul véve javaslatokat fogalmaztak meg a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoportja számára, hogy az MDDÜ, a szakma érdekképviseleti szervezeteként a kormány felé is közvetítse az iparág szükségleteit. Ennek eredményeképpen az állam a kiemelt ágazatok közé sorolta a divat-és designipart, amelynek gyakorlati jelentőségéről rövidesen beszámolhatunk. 

Azon túl, hogy iránymutató szerepet töltöttünk be az állami válságkezelésben, egy új kezdeményezést is elindítottunk az ágazat megsegítésére. Az iparág aktuális helyzetét felmérő kérdőívben tömeges igény mutatkozott a szakmai tanácsadás formájában történő segítségnyújtásra. A Magyar Divat & Design Ügynökség a New View videó-és podcast sorozat elindításával tett eleget ennek az igénynek, amely új megközelítésmódokkal segíti a megváltozott gazdasági helyzethez való alkalmazkodást. A New View tartalmakban megszólaló hazai szakértők marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés, munkaügy és munkajog témákban nyújtanak szakmai tanácsokat a hazai divat-és designipar szereplői számára, hogy sikerrel vegyék a megpróbáltatásokat. 

A szakmai tanácsadások mellett, a Magyar Divat & Design Ügynökség programjait tekintve is alkalmazkodik az új kihívásokkal teli helyzethez, amelyben megnőtt a digitalizáció szerepe. A trendeket felismerve egy olyan digitális kezdeményezésen dolgozunk, amely révén átvállaljuk a szereplők digitalizációs fejlesztéseinek költségét, hogy a hazai szereplők a nehézségek ellenére is képesek legyenek elérni potenciális vásárlóikat. 

Milyen segítségre lehet számítani az államtól? Milyen javaslatokat tartalmazott az önök által benyújtott válságkezelő csomag? 

A világjárvány bár hátrányosan érintette a divat-és designipart, ugyanott lehetőséget teremtett arra, hogy Magyarország pozíciója megerősödjön a divat-és designipar régiós folyamataiban.

Ahhoz, hogy a gazdaság újraindulásával versenyelőnyre tegyen szert a magyar divat-és designipar az ipari mintagyártás, valamint a mennyiségi gyártás esetén is komoly fejlesztésekre van szükség, különös tekintettel a technológiai fejlesztésekre, a folyamatok optimalizálására, a munkaerő átképzésére, a digitalizáció érettségére, az innovatív termékfejlesztésre, valamint a gépparkok frissítésére. Az állam javaslatainknak megfelelően várhatóan ebben nyújt majd segítséget az iparági szereplők számára. 

A turizmus visszaesésével hogyan tudják még inkább a hazai vásárlóközönséget arra ösztönözni, hogy magyar tervezők munkáit vásárolják meg?
A Magyar Divat & Design Ügynökség egy olyan új digitális kezdeményezésen dolgozik, amellyel a magyar fogyasztókat is aktívan bevonja a hazai divat-és designipar megsegítésébe. Az általunk megálmodott felület lehetővé teszi, hogy az iparági szereplők a készletük teljes egészét átvihessék az online térbe, hidat teremtve a divat-és designmárkák, valamint fogyasztóik között. A platform mindemellett ahhoz is hozzájárul majd, hogy a fogyasztók közelebb kerülhessenek a magyar márkákhoz, érzelmi kötődést kialakítva irányukban. Bízunk benne, hogy a kezdeményezésünknek köszönhetően egy új eszközzel ugyan, de minél több hazai és nemzetközi házba kerülnek magyar termékek. Emellett természetesen az eddig már jól bevált programjainkkal, újragondolva őket, továbbra is arra törekszünk, hogy minél több magyar háztartásba kerüljön egy-egy hazai divat vagy design termék. 

Az alapanyag kereskedés visszaesése befolyásolja a hazai tervezők munkáját, érezhető ez, és ha igen, hogyan? 
Az MDDÜ által elvégzett kutatásból kiderült, hogy az alapanyag kereskedés visszaesése komoly fennakadásokat okozott a haza divat-és designiparban. A kérdőív 400 kitöltőjének 45 százaléka szenved hiányt olyan alapanyagokból, amelyek behozatala a vírus miatt jelenleg korlátozás alá esik és beszerzését egyáltalán nem, vagy csak drágább, gyengébb minőségű helyettesítővel tudja kiváltani. 

Milyen forgatókönyvek vannak a járvány lecsengése utáni időszakra?
A koronavírus-járvány lecsengése után várhatóan teljesen átrendeződnek az erőviszonyok a divat-és designipar világtérképén. Ahogyan azt korábban is említettem, azok a szereplők vannak különösen kedvezőtlen helyzetben, akik ellátási láncuk nagyobb részét külföldön bonyolítják le és ezáltal függő helyzetbe kerültek más koronavírus által érintett ország korlátozó intézkedéseitől. Mindez tanulságként szolgál majd ezeknek a szereplőknek és várhatóan a többség arra fog törekedni, hogy országhatáron belül, vagy a környező országokban valósítsa meg folyamatait. A divat- és designipar ellátási láncán belül a gyártás nagy része (Olaszország és Kína) huzamosabb időre leállt, amely hatására strukturális átrendeződés kezdődött meg a szektorban. Ennek köszönhetően új exportlehetőségek nyílnak a divat-és designipar képviselői számára, amelyekkel akkor tudnak élni, ha ismereteiket, technológiájukat, folyamataikat, valamint digitalizációs érettségüket tekintve is készen állnak a lehetőségek kiaknázására. 

Az iparági szereplők várhatóan a környező országokkal együttműködve alakítják ki ellátási láncaikat a gyorsabb és biztonságosabb szállítás kivitelezése miatt. Ennek következtében rövidül a termékek, alapanyagok szállítási ideje, amely régiós szinten is csökkenti a divatipar ökológiai lábnyomát. A koronavírus-világjárvány világszerte egy sokkal fenntarthatóbb üzleti modell alkalmazására ösztönzi a divat-és designipart: az iparági szakértők becslései szerint a szezonok leredukálódásával, csökkenés várható a divatkollekciók számában is, amely megszűnteti a versenyhelyzetüket az évente tíz-húsz kollekciót piacra dobó fast fashion márkáknak, ezáltal nagyobb fogyasztói igény jelentkezhet a „zöld” márkák iránt. 

Önök szoros kapcsolatban állnak olasz divat és design ipari társaságokkal, onnan milyen hírek érkeznek?
A Magyar Divat & Design Ügynökség szoros kapcsolatot ápol stratégiai partnereivel – köztük az olasz divatkamarával, a Camera Nazionale della Moda Italiana-val is, hogy nehéz időkben is fennmaradjon a szervezetek közötti tudásmegosztás. Többek között ezeknek az eszmecseréknek köszönhetjük azt is, hogy a korábban már említett New View videó-és podcastsorozatunkban tervezetten nemzetközi szakértők is feltűnnek majd és megosztják a hallgatókkal azokat az ismereteket, amelyek az országhatáron túli piacokon is nélkülözhetetlen szereppel bírnak a megváltozott gazdasági helyzethez való alkalmazkodásban. 

Ebből az okból hívtuk össze a környező országok közötti régiós e-konferenciát, amellyel helyet adtunk a válságról való közös gondolkozásnak és a nemzetközi szintű válságkezelésnek. Bízunk abban, hogy közös erővel sikerrel tudjuk venni az ágazat előtt álló akadályokat. A közös problémamegoldáson túl, az volt az elsődleges célunk a konferenciával, hogy az eseményen elhangzott nemzetközi gyakorlatok összegyűjtésével, egy olyan tudásbázist alakítsunk ki, amelynek birtokában széleskörű szakmai segítséget tudunk nyújtani a magyar vállalkozások számára, hogy sikeresnek bizonyuljanak a gazdaság újraindítását követő időszakban és képesek legyenek megragadni az új exportlehetőségeket. 

Fotók: Hungarian Fashion and Design Agency Facebook