Az értékek drasztikus átrendeződésének korában alig ha kínálkozik jobb ellenszer az időutazásnál. És mindjárt a tizenkilencedik századi Magyarország egyik komoly érdemeket szerzett figurájának, a nyomdász Emich Gusztáv története válthatja ki rokonszenvünket. Egy csodaszámba menő emberrel és az ő bámulatba ejtő teljesítményével ismerkedhetübk meg Kelen Károly Egy birodalom ébredése című, kitűnő stílusba ágyazott és jól megkomponált könyvében.

AYHAN GÖKHAN – 061.hu

A szerző mindent megad nekünk, amire szükségünk van: szórakozást, kultur- és korismeretet, és a legkisebb titokig lekövetett, könyvkereskedőből könyv- és lapkiadóvá, majd nyomdatulajdonossá előlépett Emich Gusztáv átlagosnak véletlenül sem mondható életének kiemelt epizódjait. Mert Kelen Károly nem riad vissza a csevegve tanítás látszatra öncélú, de annál termékenyebb manővereitől, jól kifundált alapossággal felépített könyve köztudomásúan Emich Gusztáv életének elágazásaiba vezet minket, hogy a „főhős” életén keresztül a korszak hol viharos, hol derűs igézetében tegyen tanúbizonyságot egy hol volt, hol nem volt Magyarországról, a reformkor és a szabadságharc gyenge idegzetűeknek nem ajánlott lövészárkai között téblábolás átláthatatlan ingoványában. Ki is ez az Emich Gusztáv, aki még Petőfi Sándor tetszését is elnyeri, s érzékenyége és becsületessége nem zárja el torlasz gyanánt makacsul a sikerhez vezető utat?

Nos, a szerző dokumentumértékű feljegyzései tesznek róla, hogy pontosan nyomon követhető legyen az életút alakulása és nem egy töréspontja, s még arra is marad energiája, hogy segítségével beleshessünk a meglepetéseket tartogató kulisszák mögé, nagy írók kis titkaiba, nagy lépések óriássá duzzadt következményeibe. Petőfi színre lépésének eget rengető pillanata talán soha nem következett volna be, ha a magas kultúrát mindennél előbbre tartó, a tehetségek iránt fogékony Emich Gusztáv támogatásáról nem biztosítja őt. Ha uszkve ennyi érdem lenne csak Emich Gusztáv számlájára írható, már ezért joggal üldözhetné az utókor soha el nem évülő hálája és megbecsülése.   Mindazonáltal tudható, A helység kalapácsa című remekmű kiadása, a későbbiekben Petőfi verseinek megjelentetése egyenesen az ő érdeme. S miért adózhatunk nagy megbecsüléssel a kiadóalapítónak?

Egyebek mellett a Honderű című lap, a későbbiekben a Magyar Tudományos Akadémia kiadójaként is feltűnést keltett, de aki még ennél is többre kiváncsi, vegye meg a könyvet. Kelen Károly nem kisebb célt, mint a minőségi szórakoztatás művészetének igényét tűzte ki célul, s hogy ez nem csak sikerült, de az egy ilyen könyv esetén elvárható minimumokat mérföldekkel felül is múlta: regényes dokumentuma, avagy dokumentumregénye minden könyvbarát könyvespolcára odakívánkozik, valahol Petőfi Sándor és Jókai Mór Athenaeumnál megjelent könyvei közé.

Kelen Károly
Egy birodalom ébredése
Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója
Athenaeum Kiadó
2017