“Erősen kell önre támaszkodnom; de ne higgye, hogy szellemileg is gyönge vagyok, testem azonban annál gyöngébb, s örülök hogy mindjárt helyemre érhetek, hogy ott állhassak vagy térdelhessek, mert lábaim már alig bírnak.”- ezeket a szavakat intézte utoljára Gróf Batthyány Lajos ahhoz a paphoz, akik utolsó útján kísérte kivégzése napján. 

SZILÁGYI ANDRÁS- Nullahategy

Október 6-a ugyan elmúlt, ám egész októberben emlékezhetünk hősi halottakra, akik a szabadságharc megtorlását követően vesztették életüket. Az egykori zord kaszárnya, az Újépület helyén, ahol a véres megtorlás jelentős momentumai zajlottak, ma az elegáns Szabadság tér házai magaslanak. Mi azonban bejártuk Batthyány Lajos útját a kivégzés helyszínétől első nyughelyéig, pontosan követve útját, s útközben felfigyeltünk a Belváros kevésbé ismert 1948as helyszíneire is.

Megújult a Batthyány örökmécses és környéke. A kis emlékmű, mely a Szabadság tér mögött található, fontos helyszín a magyar történelemben. Nem csupán a mártír miniszterelnök kivégzésének helyszíneként, hanem mert számos nagyjelentőségű politikai rendezvény helyszíne is volt. A háború ellen tiltakozó értelmiségiek a negyvenes években, a rendszerváltás környékének eseményei között ott szerepel az emlékmű neve.

A Főváros már 1905-ben döntött arról, hogy ezen a helyen egy  emlékmű álljon. A tervpályázat nyertese pár év múlva Pogány Móric építész lett, aki egy mécsest tervezett, mely egy bronztartóban elhelyezett üvegpohár belsejében foglal helyet. A kompozíció három lépcsőfokos talapzaton hordja a 180 centiméter magas,  4 lábon álló lámpást. A tervek azonban sokáig asztalban maradtak, mert  az első világháború, és az utána következő zavaros időszak miatt nem valósult meg az építés. Az ünnepélyes leleplezésre végül 1926. október 6-án történt, s bár a művészeti stílus az idő alatt már megváltozott, az emlékmű különleges története miatt később is tiszteletben tartották az eredeti, eklektikus elképzeléseket, és követték Pogány terveit. Az átadáson – mint Balog Gábor történésztől megtudtuk – Lebó István, az utolsó 1848-as honvéd is jelen volt.

Exkluzív videónkban számos izgalmas részletet megtudhatunk az Újépületről, az első Kossuth szoborról és arról, hogyan hevertek az orosz katonák vodkás üvegei Batthyányi egykori nyughelyén egészen 2006-ig.