Esterházy Jánosra, a szlovákiai magyarság két világháború közötti politikai vezetőjére emlékeztek szombaton Prágában a csehországi magyarok.

MTI

A magyar szervezetek, valamint a prágai magyar nagykövetség képviselői koszorúkat helyeztek el a motoli köztemetőben, a csehországi kommunizmus áldozatainak központi emlékhelyén, ahol az emlékműre Esterházy János emléktáblája is felkerült. Az emlékünnepséget, amelyre a politikus halálának 59. évfordulója alkalmából került sor, a közelmúltban alakult Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért, a Coexistentia-Együttélés politikai mozgalom, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének prágai alapszervezete és az Ady Endre Diákkör szervezte közösen. A megemlékezésen részt vettek a csehországi Politikai Foglyok Szövetsége Konföderációjának, valamint a révkomáromi Selye János Gimnáziumnak a képviselői is.

A magyar, lengyel és cseh szónokok ünnepi beszédeikben méltatták Esterházy János életművét és annak a jelenhez szóló üzenetét. Egybehangzóan azt hangsúlyozták, hogy a csehországi magyaroknak kötelességük megőrizni és ápolni a mártír politikus emlékét. A beszédekben elhangzott: a csehországi magyar szervezetek feladatuknak érzik azt is, hogy mindent megtegyenek Esterházy János teljes rehabilitációja érdekében. A megemlékezés végén a néhány tucatnyi résztvevő közösen elénekelte a magyar himnuszt. A köztemető emlékművén elhelyezett Esterházy-táblát korábban cseh és szlovák részről több támadás is érte. Esterházy Jánost mindeddig ugyanis sem Szlovákia, sem Csehország nem volt hajlandó rehabilitálni, így a néhai magyar politikust mindkét országban hivatalosan továbbra is háborús bűnösként tartják nyilván.

A megemlékezés után megtartott találkozón a rendezők bemutatták a Visszaadni Esterházy Jánosnak becsületét című kötetet, amely a tavaly júniusban Prágában lezajlott nemzetközi tudományos konferencia anyagát tartalmazza. A magyar-cseh-lengyel nyelvű kötetet magyarországi anyagi támogatással jelentették meg Csehországban azzal a céllal, hogy a cseh hivatalok és érdeklődők is anyanyelvükön ismerkedhessenek meg Esterházy János életével és munkásságával.