Hosszú évek tapasztalata alapján nem mondhatni, hogy meglepődtünk: a roppant kanáliskínálatban ezúttal is szinte kizárólag a magyar köztévé csatornái jelentkeznek ünnepi hangulathoz illő igényes műsorkínálattal, benne az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot megidéző játék- és dokumentumfilmekkel. Ezeket a filmeket és műsorokat ajánljuk március 15-én.

061.hu

Szováthy Éva

magyar romantikus film, 1943
11:25 Duna World

A Horthy-korszak alapvetően forradalomellenes attitűdje miatt 1945 előtt kevéssé népszerű téma a magyar filmben a reformkor, a forradalom és a szabadságharc. Az viszont annál jellemzőbb körülmény, hogy ha mégis ezekben a napokban bonyolódik a cselekmény, akkor a történelmi film műfaját felülírja a korszak legnépszerűbb műfajainak egyike, a Szováthy Éva esetében a melodráma. A Karády Katalin és Jávor Pál főszereplésével készült filmben csak háttér az 1848-as bécsi és budapesti forradalom, az előtérben a félig olasz, félig magyar származású bécsi szépség és a fess magyar hazafi tragikus szerelmi története áll. A fordulatok jóval inkább következnek cselszövésekből, hamis információkból, titkos találkozókból, félreértésekből és felismerésekből, mint a történelmi eseményekből. A Széchenyi vagy Kossuth mellett érvelő nemesurak csupán epizodisták, ahogy Ferenc József vagy Haynau szerepe a történetben szintén csupán a végzetdráma alakítására korlátozódik. A film főcíme szerint a Szováthy Éva „nagy idők romantikus története”, de ebből – a korabeli uralkodó filmtörténeti ambícióknak megfelelően – elsősorban a romantikus történet érinti meg a nézőt.

Hagyaték/Nyargaló virtus – A magyar huszár

magyar magazinműsor, 2014
15:55 Duna World

A huszár szót Hunyadi Mátyás mondta tollba 1481-ben apósának, a nápolyi királynak szóló levelében: „Equites levis armaturae, quos hussarones appellamus”, vagyis “könnyű fegyverzetű lovasok, akiket huszároknak nevezünk”. A magyar huszár fegyvernem közel 500 évig állt fenn, hirdetve a magyarok rendkívüli katonai képességeit szervezésben, hadművészetben. A magyar huszár népünk történelmi értékeinek megtestesítője, jelképezte és tetteivel megvalósította mindazon legszentebb erényeket, melyek mindig biztosították nemzetünk fennmaradását. A Hagyaték sorozat a magyar szellemi kulturális örökség átörökítésén munkálkodik, leporolja a magyar múlt szellemi hagyatékának egy-egy darabkájáról a modern korokban rárakódott szennyeződéseket, hogy azok újra a maguk fényességében ragyogjanak. Ezek a mozaikdarabkák – épületek, tárgyak, könyvek, emlékek, történetek, tájak, gondolatok és mindenekelőtt az azokat alkotó és alakító szellemek – hétről hétre a képernyőre kerülnek, hogy végül a soha el nem évülő egyetemes magyar szellemtörténet egészévé, a megújuló magyar hagyománnyá álljanak össze a nézőben.

https://www.youtube.com/watch?v=oCE8YuTFjwg

Az égbe temetett tábornok – Bem József

magyar ismeretterjesztő film, 2016
18:30 M5

Lengyelország, nem én szabadítalak fel! – ezek voltak Bem apó utolsó szavai, amikor 56 évesen belehalt a szíriai Aleppó megmentése közben szerzett sérüléseibe. Bem, a lengyel szabadságért Osztrolenka melletti csatában szerzett magának hírnevet. 1848-tól pedig Magyarországon harcolt az Erdélyi Hadsereg élén, ahol Petőfi őrnagyi rangban szolgált mellette. Földi maradványai 76 évig pihentek a város melletti temetőben, majd szülővárosa kezdeményezésére exhumálták hamvait és hazaszállították. Ahhoz, hogy beállhasson a török hadseregbe, Bem tábornoknak fel kellett vennie a muzulmán hitet, ezért újratemetésekor a lengyel püspöki kar nem engedélyezte keresztény földbe temetését. A leleményes Szyszko Bohusz szobrászművész egy hat oszlopra helyezett, mesterséges tó közepén megépített szarkofágot tervezett a tábornok végső nyughelyéül. A magyar és az európai történelem meghatározó személyiségéről szóló ismeretterjesztő film a tábornok lengyelországi és erdélyi tevékenységén túl feldolgozza az általunk kevésbé törökországi eseményeket is.

https://www.youtube.com/watch?v=lJa4ugzVqTQ

Az öreg huszár – Schweidel József honvédtábornok sorsa

Magyar dokumentumfilm
19:30 M5

Bár az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet elsősorban 1849. október 6-án Aradon kivégzett tizenhárom honvédtisztet – 12 magyar tábornokot és egy ezredest – tartja számon, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost. A nemzeti emlékezet érdekesen működik az 1848-49-es forradalom kapcsán is. Szellemi panteonunk szerves része a 13 aradi vértanú, mindenki ismeri magát a fogalmat, de a vértanúk személyisége feloldódott ebben: az egyéniségükről, sorsukról, életükről egyenként keveset tudunk. Pedig ők önmagukban is érdekes, méltó emléket érdemlő személyiségek. Az 1796-ban született Schweidel József magyar honvéd vezérőrnagy még a híres Simonyi óbester alatt szolgált a napóleoni háborúban. Megjárta Itáliát, Párizst, fontos csatákban vett részt. Nemesi oklevelet is szerzett hosszú, odaadó, akkor már harmincéves szolgálatai elismeréséül. 1849. augusztus 13-án a szőllősi mezőn tette le a fegyvert a cári csapatok előtt. Egyike lett a 13 aradi vértanúnak. Róluk szól ez a film.

A Hídember

magyar történelmi film, 2002
19:45 DUNA Televízió

A legnagyobb magyar élettörténetét korábban már olyan mozgóképes művek örökítettek meg, mint az 1985-ös Széchenyi napjai című hatrészes televíziós sorozat, amelyben Tordy Géza játszotta a címszerepet. Bereményi Géza filmeposza fiatalságától, a Napóleon bukása utáni évektől a döblingi tragédiáig dolgozza fel Széchenyi István életét. Az Eperjes Károly, Cserhalmi György és Darvas Iván főszereplésével készült filmben az emberi dráma mellett megfogalmazódnak a reformkor és elbukott szabadságharc legnagyobb kérdései. Bereményi és Can Togay forgatókönyve 1848 nyarától, a döblingi magánszanatóriumba való érkezéstől kezdi a történetet, s innen visszatekintve kíséri végig az életút állomásait. Fölvillan a keresztelő, a családi indíttatás meghatározó volta, bepillantunk az ifjúkor tobzódásaiba, például amikor az ifjú gróf könnyelműen elcsábítja bátyja feleségét és az ezt követő botrány tönkreteszi tiszti karrierjét, látjuk a magánélet válságát és a politikai küzdelmeket. Eperjes Károly egyenetlenségei, apróbb modorosságai ellenére is nagy formátumú alakítást nyújt, az ezredforduló környéki időszak legnagyobb költségvetésű és politikailag igen ellentmondásos megítélés alá eső reprezentatív presztízsfilmje azonban minden erénye ellenére túl hosszadalmas, és kissé unalmas is.

80 huszár

magyar filmdráma, 1978
22:20 DUNA Televízió

Sára Sándor, az 1968-tól kezdve rendezőként is tevékenykedő neves operatőr easternje a Lenkey huszárszázad Petőfi által is megverselt igaz történetét dolgozza fel, sokszoros fénytörésben ábrázolva a külhoni szolgálatból hazaszökő magyar katonák rettentő fizikai és lelki megpróbáltatásait, amelyek végén nem várja őket megváltás. A forradalom kitörésének hírére a császárnak felesküdött, Lengyelországban állomásozó Lenkey-huszárok (igaz, a kaptányt a filmben Paál Farkasnak hívják) a parancsot megtagadva elindulnak Magyarországra, hogy csatlakozzanak a szabadságharchoz, ám az út során meg kell küzdeniük a természettel, az ellenséges túlerővel, és saját illúzióikkal is. Sára gyönyörűen fényképezett filmklasszikusa az egyik legizgalmasabb magyar kalandfilm, ma is helytálló akciójelenetekkel. A film főbb szerepeit Tordy Géza, Madaras József, Cserhalmi György, Dózsa László és Oszter Sándor alakították.

Tömény történelem – Forradalmi válogatás

szórakoztató műsor
23:30 Comedy Central

A tengerentúlon hatalmas sikert aratott Drunk History nyomdokaiba lépve, néhány éve a jó borok és finom pálinkák országában is eljött az ideje, hogy a magyarság históriáit néhány fenékig ürült üveg és pohár társaságában gondoljuk újra. A vegyes emlékezetű Família Kft. sorozatban feltűnt Spáh-ikrek – a rendező Dávid és az operatőr Károly – vezényletével készülő Tömény történelem epizódjaiban közkedvelt hazai sztárok mesélik el oldott hangulatban nemzetünk krónikájának cefrésített verzióját. A spiccesen alkotott sztorikat nagyszabású díszletek között, korhű jelmezekben józan színészek adják elő a tintázó főszereplő egyre delíriumosabb elbeszélésére tátogva, amolyan szájszinkronnal. A különleges március 15-ei válogatásban Badár Sándor igyekszik Jókai Mórról és a korábban jött forradalomról mesélni, majd a kevésbé vicces Csenki Attila értekezik arról, mi köze volt pontosan Bem apónak a magyar szabadságharchoz.

Kiemelt kép: részlet a 80. huszár c. filmből