Szombat délután üzemzavar volt a hullámvasúton. Bár az utasok nem voltak veszélyben, az Állatkert vezetése lefolytatta a szükséges vizsgálatot és több intézkedést is elrendelt a hasonló esetek előfordulásának megakadályozása érdekében.

A Fővárosi Állat- és Növénykert által tavaly óta üzemeltetett Holnemvolt Park egyik játéküzemén, az 1922 óta működő hullámvasúton szombaton délután üzemzavar történt.

Mint ismert: a hullámvasút egyik szerelvénye utasokkal, de fékező nélkül indult el a pályán. A 980 méter hosszú pálya utolsó, jobb oldali pályaívén az íves pályaszakaszokon (kanyarokban) szükséges fékezés hiánya miatt két kerékpár (összesen nyolc kerékpár van a 14 méter hosszú szerelvényen) lefutott a sínről. Mivel a pálya kialakítása olyan, hogy ilyen esetekben az alépítmény nem engedi a forgózsámolyt 11 centiméternél nagyobb mértékben oldalirányban elmozdulni, sőt, meg is akasztja azt, e biztonsági megoldás miatt a szerelvény azonnal lefékeződött és megállt. Ezután a szerelvényen tartózkodó utasok a vasút kezelőinek irányításával a pálya mellett kiépített gyalogjárdán hagyhatták el az üzemzavar helyszínét.

Az üzemzavar közvetlen kiváltó oka az volt, hogy az üzemeltetési rendet megsértették. A fékező elmondása szerint ugyan figyelmeztette arra a beszálló peronra beengedett utasokat, hogy ne üljenek be a forgalomból néhány percre kiálló szerelvénybe, de az utasok ezt vagy nem hallották, vagy nem vették figyelembe. A fékező a még üres szerelvényt hagyta felügyelet nélkül néhány percre, ám eközben a peronon utasok voltak, és közülük többen egy bizonyos idő elteltével beszálltak a kocsikba. A kétféle rögzítő berendezés közül csak a parkolóféket alkalmazták, azonban ennek fékereje a szerelvény álló helyzetben tartására csak üres, terheletlen állapotban alkalmas. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a tiltás ellenére felszálló utasok a hibásak, hiszen a figyelmeztetés önmagában nem feltétlenül akadályozza meg, hogy akár csak egy ember is felszálljon a szerelvényre. A peronra az utasokat beengedő munkatárs későn észlelete a helyzetet, és bár megkísérelte, de nem tudta a parkolófék bekapcsolt állapota ellenére kigördülő szerelvényt megállítani és a vészleállítót időben üzemeltetni.

A szerelvényen tartózkodó utasok biztonsága: Az üzemzavar idején a szerelvényen tartózkodó utasok nem voltak veszélyben, hiszen a hullámvasút kialakítása olyan biztonságos, hogy az U-szelvényű alépítmény oldalfalai még akkor is gondoskodnak a szerelvény elszabadulásának megakadályozásáról és azonnali fékezéséről, ha a kerekek lefutnak a sínről vagy a nyompályáról. Az utasok szubjektív biztonságérzete és felhőtlen szórakozása érdekében azonban mindent meg kell tenni, hogy hasonló üzemzavar a jövőben ne fordulhasson elő.

A szombaton elvégzett műszaki felülvizsgálat megállapította, hogy a hullámvasút továbbra is biztonságos, ezért nincs biztonsági vagy műszaki akadálya annak, hogy a hullámvasútra a közönség felüljön. Elsősorban a szerelvény leparkolásának, illetve közönség peronra engedésének szabályait kell megváltoztatni, amely azonnal meg is történt.

A lefolytatott vizsgálat eredménye alapján a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója – a műszaki vezetőkkel egyeztetve – több intézkedést is elrendelt. Ezek közül az első, azonnal életbe lépő üzemeltetési utasítás önmagában is megakadályozza a szombatihoz hasonló üzemzavar kialakulását. A többi intézkedés, amelyek mindegyike a biztonsági berendezések és az évtizedek során kialakult üzemeltetési rend fejlesztésével kapcsolatos, tovább növeli a hullámvasút biztonságos voltát, így a hullámvasút még biztonságosabb lehet, mint 1922-es üzembe helyezése óta bármikor.

Az elmúlt 93 évről fennmaradt adatok alapján a hullámvasúton soha nem történt személyi sérülést okozó baleset (mint ahogy most sem). A mostanihoz hasonló üzemzavarra (tehát amikor a kerék valamilyen ok miatt lefutott a sínről vagy a nyompályáról, s emiatt a szerelvény elakadt a pályán, az utasoknak pedig emiatt gyalogosan kellett elhagyniuk az üzemet) azonban sok alkalommal volt példa az elmúlt években, évtizedekben. Ezek az üzemzavarok azonban egyetlen alkalommal sem vezettek életveszélyes vagy balesetveszélyes helyzetről.