A Színházi Olimpia nemzetközi, műfaji és stiláris sokszínűségét szakrális témájú előadások gazdagítják húsvétkor és pünkösdkor is. Igazi különlegesség az izraeli táncprodukció Egerben, a hagyomány és a jelen viszonyáról szól a Szlovák Állami Népi Együttes előadása Győrött. Monumentális élményt nyújt a Nemzeti Színház Csíksomlyói passiója a budapesti Szent István téren. Közösségi színjátszás és szakrális esemény a Magyarpolányi passió, írja a Színház.org.

061.hu

Máté-passió 2727

Az emberiség még mindig fájdalmasan, zavarodottan, siránkozva várja a Messiást. Felkészültünk-e rá? Egy nemzetközi balettprodukció, amelyet Johann Sebastian Bach azon zenealkotása ihletett, amely a keresztény világ számára szentnek számít. „Izraeli zsidó koreográfusként, holokauszt-túlélők fiaként célom, hogy ezzel a koreográfiával hidat építsek a nemzetek és vallások között. Ebben az új világban, ahol mindenki Jézus, és Jézus egy közülünk…” – mondja Tamir Ginz koreográfus az április 7-i előadásról.

Fotó: Kfir Bolotin

Csíksomlyói passió

Jézus története egyetlen kifeszített pillanatba sűrítve. Barokk iskoladrámák és népdalok, kortárs költészet és a Biblia. Színház és tánc. Stílusok, műfajok harmóniája. Szőcs Géza Passió című művének részleteiben a Biblia alakjai a megváltásról a mai ember cinizmusával, iróniájával, értetlenségével beszélnek. Ezek a mai kérdésfelvetések izgalmasan feszülnek össze a régi korok emberének mély hitével. A színpadi idő jelene, az „itt és most” a keresztút és a megfeszíttetés. Ebből az időpillanatból elrugaszkodva idéződik meg Jézus életének több fontos momentuma.

Az ingyenes előadásra május 26-án 20 órakor kerül sor a budapesti Szent István téren. 

Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Magyarpolányi passió

Jézus szenvedéstörténetéről megemlékező passiójátszás már csak nagyon kevés helyen elevenedik meg Európában. Az Europa Nostra-díjas bakonyi Magyarpolány 1200 főnyi lakosa közül százötvenen vesznek részt ebben az előadásban évről évre.

2023-ban nem a szenvedés, hanem az újjászületés áll a történet középpontjában János evangéliuma szerint. Ezt az evangéliumot nem véletlenül nevezik a szeretet evangéliumának is. Ez a történet most tehát nem a megfeszített, hanem a kitárulkozó Jézusé. Míg szenvedéstörténetként passzivitásra késztet, János evangéliuma a szeretet evangéliumaként aktív cselekvésre indít. 

Az előadás a magyarpolányi Kálváriadombon május 25. és június 3. között több alkalommal is látható. 

Fotó: Tihanyi György

Passió

Festői freskó az élet és halál harcának két archaikus formájáról. Az első a népi kultúra a naptári szokások képeivel. A második formát a Biblia újszövetségi története képviseli Jézus Krisztus elárulásáról, üldöztetéséről, elfogásáról, vértanúságáról és keresztre feszítéséről. Mindkét forma ma is jelen van Szlovákiában. A szerzőnek nem szándéka a hagyomány átírása, sem a húsvéti liturgiával való szembenézés. Az előadás célja az ember és a föld történetének, az élő hagyománynak és a bibliai motívumoknak a kortárs művészeti eszközökkel történő értelmezése.

A Szlovák Állami Népi Együttes előadása június 6-án 19 órától látható a Duna Fesztivál keretében a Győri Nemzeti Színházban.