Száz évvel ezelőtt, 1922. november 4-én találta meg Tutanhamon sírkamráját Egyiptomban Howard Carter brit régész. A fiatalon, 18-19 éves korában meghalt uralkodót elsősorban nem a történelmi jelentősége, hanem a szinte teljes épségében fennmaradt sírkamrája teszi a dinasztia és az ókori Egyiptom leghíresebb fáraójává. Cikkünkben a 20. század egyik legjelentősebb régészeti felfedezéséről olvashatnak.

061.hu

Howard Carter régészet iránti rajongása gyerekkorában kezdődött. Akkoriban azonban még nem létezett archeológus képzés az egyetemeken, ezért úgy döntött, hogy autodidakta módon sajátítja el a szakmát. Már 1891-ben, 17 évesen elkezdte a régészeti munkát, miután apja művészként talált neki állást Egyiptomban, így különböző régészek mellett tanonckodott, ahol minden figyelmét a sírfeltárás technikájára fordította. Ott volt például Közép-Egyiptom hercegnőjének (Kr. e. 2000 körüli) sírhelyének feltárásán – írja a history.co.uk tudományos portál.

Sírkamra az ókori szemétlerakó törmeléke alatt

1899-ben állást ajánlottak neki az Egyiptomi Régiségek Szolgálatnál, ahol a felső-egyiptomi feltárások felügyelője lett. Első nagyobb munkája során az abu szimbeli ásatást vezette, majd 1902-ben már a Királyok Völgyében dolgozott. És bár 1905-ben egy vita miatt lemondott a felügyelői állásáról, kemény munkáját látva Lord Carnarvon, egy lelkes és gazdag amatőr régész úgy döntött, hogy biztosítja a feltárások folytatásához szükséges pénzt. A munka gyümölcse 1922. november 4-re érett be: Carter egy bravúrral megtalálta Tutanhamon fáraó sírját az egyiptomi Luxor közelében.

VI. Ramszesz síremléke mellett egy ókori hulladéklerakó alján találta meg a sírkamra lejáratát, sértetlen pecsétekkel, amelyekre az „elveszett fáraó”, Tutanhamon kartusa volt ráütve. Carter a sírkamra lefalazott bejáratát Lord Carnarvon és lánya, Lady Evelyn jelenlétében 1922. november 27-én törte át.

„Először semmit sem láttam, a kamrából kiáramló forró levegő miatt, amitől a gyertya lángja lobogni kezdett, de ahogy a szemem hozzászokott a fényhez, a benti szoba részletei lassan kirajzolódtak a ködből. Furcsa állatok, szobrok és arany – mindenhol arany csillogás”

– mondta Carter 1923. február 16-i beszámolójában.

Howard Carter a szarkofág tisztítása közben

A fáraóval eltemetett műtárgyak kilencven százaléka teljes épségében megmaradt

A négy helyiségből illetve folyosóból álló, és más királysírokhoz képest kicsi sírkamrában csodálatos tárgyak garmadájára bukkantak Carter és munkatársai. Annak ellenére, hogy már a 18. dinasztia idején kétszer is sírrablók törtek be Tutanhamon sírkamrájába, a fáraóval eltemetett műtárgyak kilencven százaléka teljes épségében megmaradt. Ez az egyetlen intakt állapotban fennmaradt óegyiptomi királysír, az összes többit ugyanis teljes egészében kifosztották.

A múmiát gránittal fedett homokkő szarkofágban, azon belül három egymásba helyezett koporsóban találták meg a régészek, amelyek közül a két külső aranyozott fából, míg a legbelső koporsó színaranyból készült, külsejüket egyaránt istenek képei díszítik.

A rendkívül aprólékos és csaknem egy évtizedig tartó feltárás során Carter és munkatársai majdnem ötezer tárgyi leletet katalogizáltak, illetve konzerváltak. Tutanhamon kincse, különösen a fáraó színaranyból készített halotti maszkja és aranyszarkofágja, a díszes kanópusz-szekrény, az aranylemezekkel borított koronázási trónus és a király szintén dúsan aranyozott harci szekere a kultúrtörténet mindenki által jól ismert remeke, amelyek megtekintése minden évben turisták százezreit vonzza a kairói Egyiptomi Régiségek Múzeumába.

A fáraó színarany halotti maszkja (Forrás: Origo)

A múmia bosszút áll?

Ez a sírfeltárás nemcsak a gazdag leletanyaga miatt vált világszerte szenzációvá. Hirtelen bekövetkezett halálesetek (egy rovarcsípés elfertőződése miatt először Lord Carnarvon hunyt el, majd a 26 fős kutatócsoport néhány idősebb tagja) borzolták a kedélyeket, amelyek hátterét és valóságtartalmát máig homály fedi. A történéseket a bulvártémákra igencsak érzékeny újságírók azonnal világgá kürtölték; így harsogtak a szalagcímek: „A múmia bosszút áll!” „Halál vár a fáraó álmának megzavaróira!

A botrány végül odáig fajult, hogy az elhunytakat exhumálni kellett. Az ezután végzett vizsgálatok mindegyikük tüdejében az Aspergillus csoportba tartozó penészgombát azonosították, amit a dohos sírkamra levegőjével együtt minden valószínűséggel belélegeztek. További analízisek azonban azt is megállapították, hogy nem ez okozta az elhunytak halálát.

Tíz évnyi restaurálás után megtekinthető Tutanhamon arca és lábfeje

2019-ben az Egyiptomi Antikvitás Minisztérium a Getty Conservation Institute-tal közös projektjében közel tíz év alatt végzett Tutanhamon sírkamrájának restaurálásával, melynek célja az volt azon túl, hogy a sírkamra eredeti pompájában legyen megtekinthető, hogy a turizmus évtizedeken át tartó romboló hatását ellensúlyozzák. A szakértők gondosan megtisztítottak minden felületet, leporoltak minden képet, még Tutanhamon múmiáját is restaurálták. Olyan módon állították ki a kamrában, hogy a feje és a lábfeje is látható.

Fotó: Mohamed El-Shahed / AFP

Tutanhamon sírkamrájában két leánymagzat maradványait is megtalálták, akik vetéléssel, illetve koraszüléssel halva jöhettek a világra. A genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy a leánymagzatoknak “Tut király” volt az apjuk, és a fáraó főfelesége, Anszheneamon volt az anyjuk. A legjobb ismereteink szerint Tutanhamonnak nem maradtak leszármazottai. A fáraónak a kor szokása szerint nem csak egyetlen, hanem több felesége lehetett, akiken kívül még ágyasokat is tartott.

A lánymagzatok szarkofágja (Forrás: Origo)

Tutanhamon fáraó sírja rejtheti Nofertiti maradványait?

Egy ismert brit régész, Nicholas Reeves szerint a Tutanhamon sírjában felfedezett jelek alátámaszthatják azt az elméletet, amely szerint a legendás egyiptomi királynő, Nofertiti a mostohafia, Tutanhamon sírkamrája melletti rejtett sírban fekszik. Egy 2015-ös tanulmányból derült ki, hogy Nofertiti sírjához egy Tutanhamon sírboltjából nyíló titkos átjárón keresztül vezet az út. Létezik olyan feltevés is, mely szerint Tutanhamon meglepően kis sírkamrája csak a Nofertitinek épített síremlék része volt.

A 19 évesen elhunyt „gyerekkirályt”, úgy tűnik, közösen temették el mostohaanyjával, akinek sírkamrája az északi fal mögött lehet. Ezt bizonyíthatja, hogy a falak díszítése sem azonos, három egyforma, a negyediken viszont eltérő és régebbinek tűnő vallási szimbólumok találhatók. A korábbi vizsgálatok során már találtak két befalazott átjárót, a radarfelvételek kimutatták a két helyiséget. Nicholas Reeves rájött, hogy a Tutanhamont leíró kartus (az a hosszúkás keret, amibe az ókori egyiptomi fáraók nevét írták) át lett festve Nofertitire.

 

Hozzátette, hogy a következtetés megerősítést nyert a figurák ábrázolásában is: a jelenleg Ay-ként ismert alak orra és pufók álla Tutanhamon hivatalos ábrázolására hasonlít. Az ábrázolt múmia arca Nofertiti vonásait tükrözi. Nyilvánvaló, hogy a jelenet eredetileg azt ábrázolta, ahogy Tutanhamon a mostohaanyját temeti el. Reeves azt mondta, hogy az új bizonyítékok alátámasztják azt az elméletet, miszerint Tutanhamon sírja csupán egy sokkal nagyobb sír külső része. 


A 061.hu tavaly a Szépművészeti Múzeum egyiptomi tárlatán forgatott, amely II. Amenhotep korát, az ókori Egyiptom egyik legizgalmasabb és legvirágzóbb időszakát idézte meg. A videóban egyebek mellett szó esik arról is, miért tekinthető II. Amenhotep sírjának felfedezése – amely Victor Loret francia régész nevéhez fűződik – hasonló kaliberűnek, mint a Tutanhamon-sír megtalálása.