Száz éve, 1922. január 3-án született Nemes Nagy Ágnes, költő, műfordító, esszéíró, pedagógus, a XX. századi magyar irodalom kiemelkedő alakja. Nemes Nagy fiatalon, már első kötetével elnyerte a Baumgarten-díjat, első válogatott kötetét József Attila-díjjal, életművét Kossuth-díjjal ismerték el. Most jöjjön 8 érdekesség róla.

061.hu

1. A legendás Baár-Madas Református Leánylíceum tanulója volt, a költő-igazgató Áprily Lajos személye meghatározta költői pályáját.

Nemes Nagy Ágnes és Szerb Antal

2. Már 18 éves korában tudta, hogy költő akar lenni, verseit azonban nem tartotta elég jónak ahhoz, hogy a Nyugathoz eljuttassa őket. Mivel a Nyugatba félt elküldeni a szerzeményeit, egy számára szimpatikus szakmabelihez fordult: levelet írt Szerb Antalnak. Erről így mesélt egy interjúban: „Ami nekem nem volt egyszerű, nem voltam versküldős fajta. Neki azért mertem elküldeni a verseimet, mert nem féltem tőle. Ifjúi fejemmel azt hittem, hogy az írók olyanok, mint az írásaik. Szerb Antalnál ez a csacska-naiv feltételezés bevált. Csakugyan olyan volt: kedves, természetes, csupa szellemesség. Nem ragaszkodott hozzá, hogy szobrot álljon a fiatalok előtt, mint nagyember, »kisképű« volt.”

3. Mindvégig eredeti nevén publikált. Házasságkötésétől kezdődően a hivatalos iratokban dr. Lengyel Balázsné néven szerepelt.

4.  1946-ban a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa lett, majd Lengyel Balázzsal megalapították az Újhold című folyóiratot, amely a babitsi Nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállalta magára. A lapot egy idő után a hivatalos kultúrpolitika túlságosan polgárinak találta, majd 1948-ban be is tiltotta.

5. A diktatúra éveiben szinte csak műfordítóként és a gyermekirodalom művelőjeként publikálhatott. Ennek köszönhető, hogy gyermekversei olyan híresek. De emiatt van az is, hogy szépirodalmi alkotásai kevéssé ismertek. Elsőrendűen francia és német nyelvű műveket fordított (így Corneille, Racine, Molière drámáit, Victor Hugo, Saint-John Perse verseit, Rilke és Bertolt Brecht műveit), de antológiákban számos egyéb és más nyelvből is készült fordítása megjelent.

Lengyel Balázzsal

6. 1954-től négy éven át a budapesti Petőfi Sándor Gimnázium tanára volt. Azonban kollégáiról, író és költő barátairól nem taníthatott, mivel akkoriban nem tanultak kortárs irodalmat a diákok.

7. A hetvenes, nyolcvanas években a magyar irodalmi élet meghatározó személyisége lett, kapcsolatot tartott az emigrációban élő költőkkel, írókkal, több külföldi felolvasóesten, írótalálkozón is részt vett. Több ízben képviselte Magyarország irodalmát többek között Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Angliában, Írországban és Izraelben.

8. Élete utolsó évében meghívták alapító tagnak a Magyar Tudományos Akadémián belül szerveződő Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának.