Kétszáztizenhét éve, 1799. december 14-én született George Washington, az Egyesült Államok első és az egyetlen egyhangúan megválasztott elnöke, aki a függetlenségi háborúban a hadsereg vezetőjeként szerzett múlhatatlan érdemeket a gyarmatok 1783-ban Anglia fölött kivívott győzelmében.

MTI, 061.hu

Washington ültetvényes családból származott, 1732. február 22-én született Virginiában. Tizenhét éves koráig járt iskolába, ahol főként matematikából jeleskedett. 1749-től földmérőként dolgozott a Shenandoah völgyben, ekkor szeretett bele egy jómódú földbirtokos fiatal feleségébe. A társasági életben botladozva döbbent rá műveltségének hiányosságaira, amelyeket gyorsan bepótolt: a politikától a színdarabokig és a filozófiai művekig mindent elolvasott, ami keze ügyébe került. Húszévesen nagy vagyont örökölt, és belevetette magát a politikába. Sikerült felhívnia magára Virginia kormányzójának figyelmét, így 1752-ben rábízták a milíciák feletti ellenőrzést. Az 1754-ben kitört brit-francia háborúban sikeresen harcolt, nem egy ütközetben kiemelkedő személyes bátorságról is tanúságot tett. Huszonnyolc évesen már ezredes volt, a háború után megnősült és boldog családi életet élt.

1774-ben, immár Virginia egyik leggazdagabb embereként kapcsolódott be ismét a politikába. Az állam delegáltjaként Philadelphiában részt vett a kontinentális gyűlésen, majd a Függetlenségi Nyilatkozatot elfogadó kontinentális kongresszuson. Az ezt követő függetlenségi háborúban a hadsereg vezetőjeként szerzett múlhatatlan érdemeket a gyarmatok 1783-ban Anglia fölött kivívott győzelmében. Az újonnan létrejött Amerikai Egyesült Államok alkotmánya 1787 szeptemberében született meg és 1789 márciusában lépett életbe, ez a világ legrégebben hatályos írásos alaptörvénye. Az új állam első elnökét megválasztó elektori kollégiumban Washington kapta az összes szavazatot, első elnöki beszédét 1789. április 30-án New Yorkban tartotta meg. Érdekesség, hogy ekkoriban földjei nemigen jövedelmeztek, így készpénz híján az egyébként dúsgazdag Washington csak kölcsönből tudott beiktatására elutazni. Az elnöknek a kongresszus 25 ezer dolláros éves jövedelmet ajánlott fel, amit a “nemzet atyja” visszautasított, mert a nemzet vezetését polgári kötelességének tekintette.

Első elnöki terminusa az új állam belpolitikai struktúráinak kialakításával telt. 1792-ben újraválasztották, második négy évére esett az indiánokkal vívott véres háború befejeződése. Washington az egyetlen amerikai elnök, aki hivatali ideje alatt személyesen vezette csapatait, az úgynevezett Whiskey-felkelés során katonai erő felvonultatásával demonstrálta a kormány erejét. Ő az egyetlen elnök, akit két városban iktattak be (másodszor ugyanis Philadelphiában tette le a hivatali esküt), és az egyetlen, aki nem élt Washingtonban. Ő az egyetlen egyhangúan megválasztott elnök is. 1797-ben már nem vállalta harmadszor az elnökjelöltséget, utódai között ezután sokáig hallgatólagos megállapodás volt, hogy nyolc évnél tovább egy elnök sem marad hivatalban. Kivételt csak F. D. Roosevelt jelentett, az ő négy ciklusa (1933-1945) után 1951-ben alkotmánymódosítás rögzítette a két elnöki ciklust.

Bár Washingtont utóda, John Adams az amerikai hadsereg főparancsnokává nevezte ki, az életéből hátralévő két évet visszavonultan töltötte. 1799. december 14-én halt meg. Már életében több város kapta a Washington nevet, később róla nevezték el az amerikai fővárost és egy államot is. Az amerikaiak mindennap vethetnek egy pillantást első elnökükre, ha elővesznek egy egydollárost, amelyen Washington portréja látható.

Kép: Huffington Post